Głównej zawartości

Oświadczenie za rok 2013 dot. wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
- dokonanie opłaty na 2014 rok.


Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wyliczoną na podstawie oświadczenia opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca wnosi na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku: Nr BS Olsztynek 87 8823 0007 2001 0000 0169 0001 w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2014 roku – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2014 r, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Jednocześnie przypominamy, że niedokonanie w terminie powyższych czynności spowoduje wygaśnięcie zezwoleń z mocy prawa.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895195462.